Kallelser

Här finns kallelser till föreningens verksamhet, årsmöte, styrelsemöte, VU-möte, gruppmöten, mm.

 

2015-04-15 Kallelse till årsmöte i västra gastronomiska akademin vänförening.

Som medlem i västra gastronomiska akademin vänförening kallas ni härmed till årsmöte tisdagen 19 maj, 2015.

elektronisk kallelse skickas den 19 april 2015.

dagordning enligt stadgarna,

övriga frågor som ni vill skall tas upp på mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj.2015.

Plats: Steinbrenner & Nybergs bageri,  Alfagatan i Mölndal, (Huset som ser ut som en grön tårtkartong)

För att ha rösträtt på mötet skall 2015 års medlemsavgift vara betald senast den 15 maj 2015.

 

 

(c) Alla bilder och all text; Västra Gastronomiska Akademin och dess vänförening 1995-2015

Västra Gastronomiska Akademin Vänförening, Gibraltargatan 10, 411 32 Göteborg. org. nr. 857209-2446

mobilsida

eCommerce by CubeCart